LPR – Aftermarket / OEM & OES

Share Button

“Oem и Oes” се навистина гордост и пред се голема одговорност за секој производител во Авто секторот. “ Lpr “ со големо задоволство може да  каже дека продолжува со континуитет на производтсвото  на “ Aftermarket “ производите но веке полека и сигурно успешно се снаоѓа веке повеке од една година и во секторот “  Oem и Oes “ за што говори фактот што покрај долгогодишната соработка со францускиот гигант “ Renault “ за кого произведуваат и “Aftermarket и Oem” производи веке од оваа 2016 година започна  соработка и со PSA Peugeot Citroen за производство на Oem делови во делот на кочионата хидраулика и нивните компоненти за кочење како што се пумпите и цилиндрите  за кочење, кочионите диск плочки и дискови. Исто така од почетокот на оваа година својата доверба за квалитетот на “Lpr” производите ја доверува и реномираниот германски бренд ZF и тоа првенствено во секторот хидраулика ( кочиони пумпи, пумпи за кумплунг како и хидрауличните друк лагери ) за чиј квалитет како и во секторот за фрикција на кочење  застанаа долгогодишните партнери на Lpr.