НОВИ Дискови од ” LPR “

Share Button

NEW PRODUCT LPRBimetallic Brake Discs >They are made of two different materials; the braking belt being cast iron, while the body being aluminium alloy

НОВИ ПРОИЗВОДИ LPR 》 Биметални дискови за сопирање> Тие се направени од два различни материјали; делот  за сопирање е леано железо, додека телото е алуминиумска легура