#LPR – PSA Supplier Awards 2016

Share Button

Во 2014 Lpr доби награда од Renault за еден од топ 10 негови добавувачи.

Во мај 2016 Lpr е награден за 2015 година од страна на PSA Gruop (PEUGEOT and CITROEN Group) за најдобар афтермаркет добавувач. Со ова Lpr го задржува приматот на вистински лидер во производниот сектор.Screenshot_20160601-011059